Lezen Centraal over de nieuwe Doorgaande Leeslijn

Begin volgend jaar verschijnt een nieuwe versie van de Doorgaande Leeslijn. De laatste versie dateert alweer uit 2005. De tijd heeft sindsdien niet stilgestaan. Zo namen de digitale ontwikkelingen een vlucht, nam de leestijd onder jongeren verder af en groeide de groep van laaggeletterden. In het onderwijs kwam het opbrengstgericht werken in zwang, maar daarnaast ontstond er meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, onderwijs op maat en burgerschapsvorming. Ook de (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van leesmotivatie, leesvaardigheid en literaire competentie veranderden. Er is kortom alle reden om het document te vernieuwen waarop Stichting Lezen, het onderwijs, de bibliotheken en andere intermediairs hun beleid en aanpak voor leesbevordering en literaire vorming kunnen baseren. De Nieuwe Doorgaande Leeslijn stelt de lezer centraal en sluit aan bij relevante ontwikkelingen.

Bent u geïnteresseerd in de vernieuwde Doorgaande Leeslijn van Stichting Lezen?  Houd lezencentraal.nl in de gaten, binnenkort verschijnt daar het programma.

Afbeelding Lezen Centraal 2020