Lessuggesties Passende Perspectieven taal in de profielvakken

Iedere leerling passend onderwijs. Dat is het doel van het meerjarige project Passende Perspectieven van SLO. Binnen het project zijn leerroutes taal ontwikkeld die docenten kunnen gebruiken om een voor hun leerlingen passend onderwijsaanbod vorm te geven. Ook voor het vmbo zijn er routes beschikbaar. Aansluitend daarbij zijn er nu lessuggesties uitgewerkt waarin te lezen is hoe taalvaardigheden in samenhang met de profielvakken aangeboden kunnen worden in de dagelijkse lespraktijk.

Download de publicatie.