Lesmaterialen School der Poëzie

Lessuggesties voor het geven van poëzieonderwijs.

School der Poëzie zorgt ervoor dat middelbare scholieren op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met poëzie en het schrijven van gedichten. Op de site staan naast verschillende projecten ook lesmaterialen beschreven. Leerlingen gaan aan de hand van bijvoorbeeld kunstwerken of een thema uit de geschiedenis met gedichten aan de slag. School der Poëzie besteedt specifiek aandacht aan de doelgroep vmbo.

Voor wie

Bovenbouw basisonderwijs & onder- en bovenbouw voortgezet onderwijs

Doel(en)

  • Kennismaken met poëzie en het schrijven van gedichten.

Meer informatie

Logo School der Poezie