Inspirerend artikel: alle zeilen bij voor de aarzelende lezer

In het decembernummer van het vaktijdschrift Van Twaalf tot Achttien is een artikel verschenen over de noodzaak om in actie te komen voor de aarzelende lezers in het vmbo en het praktijkonderwijs.

Tijd voor actie

Peter van Duijvenboden stelt dat er veel te doen is over jongeren en lezen, vaak niet in positieve zin. Jongeren lezen beduidend minder dan vroeger (1), ze zijn er niet gemotiveerd voor en het niveau van hun leesvaardigheid tuimelt omlaag (2). Bovendien hebben vmbo-leerlingen na anderhalf jaar lockdowns gemiddeld een schooljaar achterstand opgelopen in leesvaardigheid (3). Vooral in vmbo basis/kader en het praktijkonderwijs staan de seinen op oranje. Maar met waarschuwen alleen zal er geen verbetering optreden; het is tijd om in actie te komen.

Artikel lezen?

Download het artikel gratis van de website van Van Twaalf tot Achttien.