De Bibliotheek op school: het recept voor lezende jongeren!

De Bibliotheek op school is een leesbevorderende aanpak waarbij school, bibliotheek en gemeente nauw samenwerken om te zorgen voor gemotiveerd lezende en mediawijze jongeren. In het primair onderwijs draait de Bibliotheek op school al op ruim 3000 scholen, in het vmbo worden nu al een kleine 200 scholen bereikt.

Bij de Bibliotheek op school wordt het lezen flink gestimuleerd. De bibliotheek zorgt voor een goed opgeleide medewerker die samen met de school een goede collectie samenstelt en tal van leesbevorderende activiteiten en werkvormen uitvoert met zowel het team als de leerlingen. School en bibliotheek leggen deze samenwerking voor langere tijd vast zodat de grote voordelen van het lezen geborgd worden.

De komende tijd gaat Stichting Lezen met de Tel mee met Taal subsidie weer flink aan de slag om nog meer jongeren te bereiken. Wilt u meer informatie? Neem een kijkje op www.debibliotheekopschool.nl of mail naar Liselotte Dessauvagie ldessauvagie@lezen.nl

Logo dBos